forside streetgolf events Udstyr Visuals spons presse kontakt  
Streetgolf

En ny Gentleman Urban Sport

Så er det tid til at rykke hullerne op og rulle fairwayen ud i byens gader og stræder. Streetgolf er et nyt spil, en ny sportsgren, en ny måde at udfordre hinanden på. Golf med en skæv vinkel og ny tilgang, gjort simpelt og lige til at gå til.

Lęs mere

Pressemateriale

Se den omtale det nye spil Streetgolf har haft i danske og udenlandske medier. Journalister kan her downloade højtopløste billeder og andet materiale til frit brug i redaktionel øjemed.

Lęs mere

Sponsorer

Bliv sponsor på Streetgolf og vær med, når det nye innovative spil lanceres i Danmark.

Lęs mere
Streetgolf kan spilles alle steder, hvor der er plads – lige fra pladserne i byens brostenskvarterer til asfalten i den lokale skolegård. Men også stranden, skoven eller dit yndlings skisportssted kan bruges, når du og dine venner ønsker et slag streetgolf. Det er kun fantasien, der sætter grænser for placeringen af banen. Lęs mere

De officielle Streetgolf regler

SETUP

Areal
Streetgolf kan spilles alle steder, hvor der er plads – lige fra pladserne i byens brostenskvarterer til asfalten i den lokale skolegård. Men også stranden, skoven eller dit yndlings skisportssted kan bruges, når du og dine venner ønsker et slag streetgolf. Det er kun fantasien, der sætter grænser for placeringen af banen. Det anbefales dog, at man undgår overtrædelse af den generelle politivedtægt og lokale regulativer.  

Udstyr
Streetgolf spilles med følgende jern: 7-jern, wedge/pitch og putter. Det er kun tilladt at bruge disse 3 jern – se dog afsnittet ”Varianter”, hvor det foreslås at lave individuelle aftaler om spil med andre jerntyper. Derudover skal der bruges en streetgolf-bold, en spilmåtte (udslagssted), et flaghul samt et scorecard. Der kan spilles med egne nye jern, aflagte jern eller de til formålet designet streetgolf-jern. Alle typer rigtige golfjern, inden for de tilladte 3 jern, kan benyttes.

Antal spillere
Det anbefales at være 2-4 spillere på en runde. I et spil kan der være et uanet antal af spillere, så længe de enkelte hold blot består af 2-4 spillere. Der kan også aftales holdspil mellem 2 x 2 spillere, hvor det enkelte holds point tælles sammen. Denne spilform kan også afvikles mellem 4 x 2 per hold, 6 x 2 per hold, 2 x 4 per hold osv. Omfanget af holddysten bestemmer du og dine venner selv.

Antal huller
En streetgolf-runde består af enten 9, 18 eller 27 huller. Se eventuelt afsnittet ”Varianter” for muligheder vedrørende alternative antal huller.SPILLET

Lodtrækning
De pågældende spillere aftaler sted for afvikling af spillet. Spillet starter med en lodtrækning, der afgør i hvilken rækkefølge, spillerne skal starte. Ved hul 1 aftales, hvor spilmåtten (udslagssted/tee sted) skal placeres.

Pointkeeper
Der udpeges en pointkeeper, der har til ansvar at indsamle point efter hvert hul, føre point og tælle point sammen til sidst. Pointkeeperen har ansvaret i løbet af spillet, men kan godt dele pointkeeper-rollen med de øvrige spillere.

Placering af huller
Første hul placeres af vinderen af lodtrækningen. Spilleren tager flaghullet og skaber det første hul ved at placere flaghullet i en afstand af 20-200 meter fra spilmåtten (udslagsstedet). Spilleren informerer herefter de øvrige spillere om placeringen af flaghullet, hvis dette ikke er synligt for medspillerne. Ved de øvrige huller på runden placerer den spiller med flest benyttede slag på sidst spillede hul både spilmåtte (udslagssted) og flaghul. Ved pointlighed mellem de 2 eller 3 dårligste spillere trækkes der lod mellem disse eller laves en aftale spillerne imellem.

Udfordringer
Placering af hullet er afgørende for underholdningsværdien ved det pågældende hul. Det anbefales at bygge banen op, så den har en varierende sværhedsgrad. Sværhed opnås ved at placere flaghullet rundt om hjørner, bag høje faste genstande på banen osv. Afstand er en anden faktor – det anbefales at lave huller i varierende længder, da spillet ikke handler om at slå længst. Det anbefales ligeledes at have tilpas afstand mellem flaghul og faste elementer i omgivelserne, så der ikke opstår uenighed i tilfælde af en uspilbar bold, der skal flyttes for at gøres spilbar. Se eventuelt afsnittet ”Uspilbar bold”.

Første slag
Spilleren, der vandt retten til første slag, lægger sin spilmåtte klar med tee’en pegende mod det sted, han/hun gerne vil ramme. Bolden placeres på tee, og spilleren slår bolden ud til det ønskede nedslagssted.

Slag
Det er at betragte som et slag, hvis bolden fjerner sig fra tee som følge af et jern, der rammer enten spilmåtte, bold eller tee. Det er ikke at betragte som et slag, hvis vinden vælter bolden ned, eller hvis andre udefrakommende faktorer vælter bolden ned. Det er altså kun slag fra den aktive spiller, der kan betragtes som slag.

Ligger bolden efter slag inden for en afstand af ca. 1 jernlængde (1 meter), er det tilladt at tage bolden op og lægge den på tee igen. Dette tæller dog som et slag.

Videre spil på første hul
Når første spillers slag er afsluttet, går spillet på skift mellem de øvrige spillere. Der kan enten benyttes den samme spilmåtte, eller hver spiller kan frit placere deres egen spilmåtte inden for ca. 2 jernlængders afstand (2 meter) til siderne og bagud. Bolden må aldrig placeres tættere på hullet

Videre spil/afstandsregel
Den spiller, hvis bold ligger længst fra hullet, tager nu sit andet slag. Herefter gælder det den spiller, hvis bold ligger andentættest på hullet og så fremdeles. Formår en spiller ikke at slå forbi den næste spillers bold, fortsætter denne spiller til hans/hendes bold ikke længere ligger længst fra hullet. Det er altid bolden, der ligger længst væk, der skal først i spil.

Slag 2, 3, 4 osv.
Slag 2, 3, 4, 5, 6 osv. foregår ved, at bolden løftes op og spilmåtten skubbes ind under bolden, der igen placeres. Tee må ikke benyttes på andet end det allerførste slag ved hvert hul. Det anbefales nybegyndere at placere bolden længst til venstre, så eventuelt slag i underlag undgås.

Indspil og put
Afstandsreglen fortsætter helt frem til og med der puttes. Det er altid den spiller, hvis bold der ligger længst fra hullet, der slår. Bolden er i hul, når basen på flaghullet er ramt. Ved en hole-in-one, hvor spilleren ved første slag rammer flaghullet, er bolden også i hul, selvom den måske kun rammer stang eller flag på flaghullet. Bolden er ikke i hul, hvis den under indspil eller put kun rammer stangen eller flaget på flaghullet. I disse situationer skal basen rammes, for at bolden godkendes som værende i hul. Ved brug af putter er der frit valg med hensyn til, om spilmåtten benyttes eller ej.

Point
Den af spillerne, der er blevet udpeget som pointkeeper indsamler hver spillers antal brugte slag, og spillet fortsætter til næste hul. Begrebet ”Par” fra golf, der betegner antal foventede slag på et hul, eksisterer ikke i streetgolf. I det store hele er det totallen af brugte salg på en runde, der tæller.

Hul 2 og videre
Den dårligste spiller med flest slag på sidste hul lægger måtten som slagsted og placerer flaghullet. Derefter starter den bedste spiller på sidste hul med at slå ud. Det går herefter på skift spillerne imellem, så antallet af slag på det sidst spillet hul benyttes som indikator for rækkefølgen – færrest slag starter. Ved pointlighed 2 spillere imellem aftales rækkefølge. Således fortsætter spillet til de 9 huller (eller flere) er nået.

Afslutning
Pointkeeperen tæller til sidst alle spilleres point sammen, trækker eventuelle hjælpeslag fra (beskrives under afsnittet ”Appendix”) og finder den enkeltes spillers totalscore. Dén spiller, der har brugt færrest slag vinder runden.

Det er absolut tilladt at hovere i streetgolf...

 

APPENDIX

Uspilbar bold
Lander bolden et sted, hvor den er uspilbar – det vil sige umulig at slå til uden at ramme omgivelserne - skal bolden flyttes ca. 2 jernlængder (2 meter) væk. Hvis bolden eksempelvis lander under en bænk, skal den fra kanten af bænken flyttes ca. 2 jernlængder (2 meter) væk. Bolden må aldrig flyttes tættere på hullet.

Lander bolden i f.eks. en busk eller på et tag, hvor der er mere end ca. 2 jernlængder (2 meter) hen til kanten af f.eks. busken, er bolden out-of-bounce, hvilket betyder, at bolden er at betragte som ”tabt”. Dette udløser et straffeslag. Spilleren tager nu bolden og placerer den ca. 2 jernlængder (2 meter) væk fra kanten af busken og spiller videre derfra. Bolden må aldrig flyttes tættere på hullet.

Hvis en bold er uspilbar, liggende i f.eks. en rende eller lignende, må den ca. flyttes en spilmåttes længde (50 cm) væk fra renden. Bolden må aldrig flyttes tættere på hullet.

Når en spiller under putning rammer ind under eller tæt på en genstand på banen, må bolden kun løftes ca. en spilmåttes længde (50 cm) væk og gøres spilbar igen. Bolden må aldrig flyttes tættere på hullet.
 
Hvis en spiller 2 gange i løbet af spillet på et og samme hul skal gøre brug af en af ovenstående bold-flytninger, bliver dette straffet med tildeling af et straffeslag.

Helt mistet bold
Hvis en spiller ikke kan finde sin bold, fordi den er spillet ind et sted, hvor den ikke er til at få fat i, eller hvis den forsvinder helt, må der gerne lægges en ny bold. Ved placering af ny bold tildeles der et straffeslag på hullet. Spillerne bestemmer i samråd placeringen af spilmåtte i nærhed af boldens forsvindingssted.

Maks. antal slag
Når en spiller har brugt 12 eller flere slag på et og samme hul, noteres scoren som 12 på det pågældende hul.

Bruge omgivelserne
Det er tilladt at benytte omgivelserne i spillet, bevidst eller ubevidst. Dette skal opfattes som, at det er tilladt at ”bande” en bold på faste genstande (eller en medspiller ved et uheld) på banen. Til denne regel skal det dog tilføjes, at det ikke er tilladt at ramme genstande på banen, så der opstår risiko for materiel skade.

Indstilling af spil
Der er forskellige tilfælde, hvor spillet skal indstilles. Hvis personer, dyr, motorkøretøjer eller andet passerer banen, skal spillet straks indstilles. Spillet kan først genoptages, når det ”spilforstyrrende element” er i tilstrækkelig sikker afstand fra banen. Ved tordenvejr anbefales det ligeledes på det kraftigste at indstille spillet, indtil eventuelle tordenskyer er drevet bort. Der kan godt spilles i regn, men ved det mindste optræk til lyn, anbefales det at indstille spillet. En spiller kombineret med et golfjern er ikke anbefalelsesværdigt ved lynnedslag.

Hjælpeslag
For at sidestille spillere, der spiller på forskellige niveauer, er der lavet et system, der ligestiller spillerne. Dette hjælpeslagssystem træder kun i funktion, når der konstateres stor niveauforskel spillerne imellem. En trænet golfspiller vil altid have en fordel fremfor ikke-trænede medkombetanter. Det aftales inden igansætning af spillet, om der gøres brug af hjælpeslag. Spillere kategories ligeledes inden spillet påbegyndes. Hjælpeslag fungerer på den måde, at spillerne kategoriseres i 3 niveauer. Jo større niveau-forskel, jo flere hjælpeslag tildeles de uøvede spillere.

Niveau 1: Nybegynder. Må gerne have prøvet almindelig golf en enkelt gang eller to, men har aldrig spillet fast og/eller har ligeledes kun prøvet streetgolf et par gange.

Niveau 2: Har engang imellem spillet golf på pay-and-play basis, dog uden at være medlem af en golfklub og/eller spiller engang imellem streetgolf.

Niveau 3: Spiller eller har ofte spillet rigtig golf og er højst sandsynligt medlem af golfklub og/eller spiller streetgolf på et hardcore niveau.

Efter fastsætning af den enkelte spillers niveau, tildeles følgende antal hjælpeslag:
 
Niveau 1:       2 hjælpeslag per hul
Niveau 2:       1 hjælpeslag per hul
Niveau 3:       Ingen hjælpeslag

Inden spillet starter, er antallet af huller aftalt, og dette tal ganges med hjælpeslagstallet. Resultatet skrives nederst på scorecardet. Hver spiller vurderes i fællesskab, og den enkelte spillers udregning påføres scorecardet.

Eksempel: Det aftales at spille 9 huller, og den ene spiller er nybegynder. Denne spiller får så 9 x 2 = 18 hjælpeslag. Tallet 18 noteres i feltet på scorecardet. Det vil sige, at denne spillers totale antal slag fratrækkes de 18 hjælpeslag. De øvrige spillere er alle hardcore spillere og får derfor ingen hjælpeslag.

Der må ikke bevidst spekuleres i at lave korte huller af spillere med mange hjælpeslag. Dette vil forøge disse spilleres chancer for at vinde disproportionelt. Alle spillere har ret til at nedlægge veto, til der findes en demokratisk løsning.

Hjælpeslagssystemet skal kun bruges ved store forskelle på spillernes niveau.


ETIKETTE

Dette er ikke at opfatte som regler, men er den usagte etikette i streetgolf. Det er op til den enkelte spiller at fortolke udtrykket Gentleman Urban Sport.

Vis generelt respekt, når dine medspillere skal til at slå til bolden. Snak ikke i telefon imens, lav ikke spas og ballade. Larm og hærg generelt ikke dine omgivelser i slag-øjeblikket.

Der er ingen dresscode. Kom som du er og acceptér i gensidig respekt, hvordan dine medspillere kommer klædt. Det er tilladt at lave showoff eller at køre den tilbagelænede stil.

Acceptér ikke milimeterdemokrati og brug kun regelrytteri, når der vitterlig er en vigtig tvist, der kan afgøre spillets udfald. Snyd ikke med det antal slag du har brugt. Bliver du opdaget, er du ikke sjov at spille med og din creditability falder markant.

Spil ikke med en latterlig attitude, men fryd dig gerne indvendigt over andres uheld og hovér gerne over eget held eller kompetence.

Vis stor respekt for sikkerheden i spillet. Selvom bolden er blød, kan den per definition godt slås hårdt. Så slå under ingen omstændigheder i retning mod mennesker, dyr eller andre ting med en puls. Slå heller ikke mod andres materielle genstande. Vis hensyn. Spil heller ikke for sjov med rigtige golfbolde. Spil ikke på offentlig vej og vis respekt for politivedtægten.


VARIANTER

Streetgolf lægger op til at lave varianter af spillet. Ovenstående regler gælder, hvis der ikke er aftalt andet inden spillets start. Skulle der være behov for at spille anderledes, er det kun de kreative tanker, der sætter grænser.

Skulle 5 grundejere eksempelvis have lyst til et slag streetgolf på samme tid, kan de sætte et spil Grundejergolf op. Hver grund er et hul, og der spilles over buske og træer ind til hvert hul. Eller har du lyst til et spil, og tiden er knap, kan der sagtens aftales at gå en runde på kun 5 eller færre huller. Ligesom selve spilmekanikken kan veksle, kan der også, baseret på underlaget, laves en anderledes turnering - eksempelvis Snowgolf, hvor streetgolf-sættet medbringes på skiferie, og der etableres huller i bakkerne og spilles direkte på de snefyldte pister. Det anbefales dog at vente til afterski. Har et antal spillere lyst til at bruge alle jern fra en almindelig golfbag i en aftalt turnering, skal dette blot aftales på forhånd, og det bør overvejes at have længere distancer på de enkelte huller. Et spil Frisbeegolf går ud på, at 2 spillere stiller sig i tilpas afstand fra hinanden og spiller frem og tilbage. Der kan i denne forbindelse gives straffepoint, hvis bolden ligger uden for rækkevidde for den modtagne spiller. Det mere bestialske ”vennespil” Paintballgolf er farligt at spille, men ønsker nogen denne småsyge spillemåde, sker det på eget ansvar.

Konklusionen er, at streetgolf ikke er et spil i faste rammer, men at der er mulighed for fortolkning. Hvis du har lyst til at lave en listig variant af spillet, så gør du det. Det er dig, der bestemmer ude på den hårde asfalt.

God fornøjelse.
Go challenge the streets!