forside streetgolf events Udstyr Regler Visuals spons presse kontakt  
Streetgolf

En ny Gentleman Urban Sport

Så er det tid til at rykke hullerne op og rulle fairwayen ud i byens gader og stræder. Streetgolf er et nyt spil, en ny sportsgren, en ny måde at udfordre hinanden på. Golf med en skæv vinkel og ny tilgang, gjort simpelt og lige til at gå til.

Lęs mere

Pressemateriale

Se den omtale det nye spil Streetgolf har haft i danske og udenlandske medier. Journalister kan her downloade højtopløste billeder og andet materiale til frit brug i redaktionel øjemed.

Lęs mere

Sponsorer

Bliv sponsor på Streetgolf og vær med, når det nye innovative spil lanceres i Danmark.

Lęs mere
Streetgolf kan spilles alle steder, hvor der er plads – lige fra pladserne i byens brostenskvarterer til asfalten i den lokale skolegård. Men også stranden, skoven eller dit yndlings skisportssted kan bruges, når du og dine venner ønsker et slag streetgolf. Det er kun fantasien, der sætter grænser for placeringen af banen. Lęs mere

Rettigheder

©2006 Streetgolf ApS. Streetgolf ApS har rettighederne til konceptet streetgolf samt immaterielle rettigheder af enhver tænkelig art herunder de registrerede varemærker Streetgolf, For the urban player…, Gadegolf, Urbangolf, Citygolf, hvilke rettigheder 3.mand er pligtig at respektere.

Brug af Streetgolf udstyr

Streetgolf ApS oplyser, at konceptet ”streetgolf” kun lovligt kan gennemføres på private eller til sporten indrettede områder, og køber/udøver accepterer dette. Streetgolf ApS kan på ingen måde holdes ansvarlig for købers/udøvers uretmæssige eller ulovlige anvendelse af Streetgolfudstyr og/eller af konceptet. Streetgolf ApS fraskriver sig således ethvert ansvar for  personskade eller skade på ting eller anden rørlig gods forvoldt af køber/udøver i forbindelse med denne eller disses udøvelse af streetgolfsporten eller ved brug af udstyret i øvrigt.

Salgs- og leveringsbetingelser for Streetgolf ApS

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt mellem Streetgolf ApS og Køber.

1. Produktet og dets anvendelse                              

1.1 Streetgolf ApS er opfinder af konceptet ”streetgolf” og har i forbindelse hermed opfundet og udviklet hertil hørende udstyr til streetgolf-sporten.                         

1.2 Konceptet kan kun lovligt gennemføres på privat grund m.v., og Køber er gjort opmærksom på, at streetgolf ikke lovligt kan gennemføres på offentlig vej.

1.3 Streetgolf ApS kan på ingen måde holdes ansvarlig for Købers uretmæssige eller ulovlige anvendelse af udstyret og/eller af konceptet.

1.4 Streetgolf ApS kan ej heller blive ansvarlig for skader forvoldt af Køber i forbindelse med dennes udøvelse af streetgolfsporten eller ved dennes brug af udstyret i forbindelse hermed eller i øvrigt.

2. Priser

2.1 Alle priser er inkl. moms med mindre andet er angivet.

3. Ejendomsret og rettighederne i øvrigt

3.1 Ejendomsretten til rettighederne til konceptet streetgolf og de immaterielle rettigheder, det være sig ophavsretlige, varemærkeretlige m.v., til udstyret forbliver hos Streetgolf ApS, idet det overdragne alene omfatter selve udstyret.

3.2 Køber er pligtig at respektere Streetgolf ApS’ rettigheder i henhold til punkt

3.3 Nærværende punkt 3 omfatter tillige de produkter, som Streetgolf ApS fremover måtte udvikle til brug for udøvelsen af streetgolf-sporten.

4. Mangler

4.1 Køber er pligtig til inden for rimelig tid efter at have opdaget manglen at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer Køber for sent, mister Køber adgang til at gøre manglen gældende.

4.2 En mangel anses ikke at foreligge, såfremt Køber har anvendt det overdragne udstyr forkert, uhensigtsmæssigt eller ulovligt, herunder ved tilsidesættelse af punkt 1, eller såfremt Køber eller tredjemand uden Streetgolf ApS’ samtykke har ladet udføre ændringer eller fået foretaget indgreb i udstyret.

4.2 Den til enhver tid gældende købelov regler finder anvendelse.

5. Ansvar

5.1 Streetgolf ApS er ansvarlig for produktskade efter den til enhver tid gældende produktansvarslov.

5.2 Streetgolf ApS er dog ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller anden form for indirekte tab.

Brug af dette website

Dette website ejes og drives af Streetgolf ApS, Rådhusstræde 4, 3., 1466 København K.
Din brug af websitet er udtryk for at du accepterer nedenstående regler for brug af www.streetgolf.dk.
 
Alle personlige data du oplyser i forbindelse med brug af dette website, vil blive brugt i overensstemmelse med vores regler for datasikkerhed.
 
Du må alene bruge dette website til lovlige og korrekte formål, således at du overholder alle gældende love, regulativer og praksis i Danmark eller andre lande hvorfra du benytter websitet. Enhver form for uretmæssig brug af websitet vil blive anmeldt til politiet. Det gælder bl.a. udbredelse af skadelig, uanstændig, ærekrænkende eller på anden vis ulovlig information, falsk reservation, forstyrrelse af websitets drift, ulovlig kopiering af design og kode og forsøg på at skaffe sig uautoriseret adgang til vores netværk.
 
Der henvises til ovenstående rettighedstekst for beskrivelse af rettigheder. Du må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse kopiere, ændre, tilføje, publicere eller sælge indhold eller kode fra dette website. Indholdet må dog downloades og printes til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug.

Tekster fra sitet, uddrag af spilleregler og anden tekst fra Streetgolf må i et rimelige omfang gengives i en journalistisk sammenhæng. Billeder kan ligeledes bruges af pressen med angivelse af kilde.

Spilleregler må ligeledes gengives med angivelse af kilde til ikke-kommercielt brug.
 
Streetgolf ApS tager forbehold for eventuelle fejl i indholdet og fralægger sig ansvar for eventuelle tab eller skader som følge heraf. Dette website kan tillige indeholde links til andre websites. Streetgolf ApS påtager sig intet ansvar for indholdet på disse sider.